กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จำนวน 4 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จำนวน 5 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด

พนักงานดูแลคลังสินค้า จำนวน 3 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือปวช.
 • รักงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขากาญจนบุรี

พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 4 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง (มีค่าเสื่อมรถอีก 2,000 บาท/เดือน)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จำนวน 4 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย
 • อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาเลย

พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 4 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง (มีค่าเสื่อมรถอีก 2,000 บาท/เดือน)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จำนวน 5 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย และงานบริการ
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ – เสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จำนวน 5 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาขอนแก่น

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จำนวน 3 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จำนวน 4 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / เพศหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา

พนักงานขับรถส่งสินค้า จำนวน 5 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
 • รู้เส้นทางในจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ – เสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี

พนักงานขับรถส่งสินค้า จำนวน 2 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช.
 • รักงานบริการ อดทนต่องานหนัก
 • รู้เส้นทางในจ.กรุงเทพฯ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน

พนักงานขับรถส่งสินค้า จำนวน 4 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา

พนักงานขับรถส่งสินค้า จำนวน 3 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : สาขารามอินทรา

พนักงานจัดเตรียมสินค้าตาม Order / รายวัน จำนวน 3 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • มีความ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทุ่มเทในการทำงาน
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาเชียงใหม่

พนักงานจัดเตรียมสินค้าตาม Order / รายวัน จำนวน 3 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทุ่มเทในการทำงาน
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาขอนแก่น

นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายบัญชี) จำนวน 4 อัตรา

 • คุณสมบัติ :
 • นักศึกษาเพศชาย / หญิง
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
 • สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ (บางพลัด)

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จำนวน 5 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาพังงา

พนักงานขับรถส่งสินค้า จำนวน 5 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชายอายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาพังงา

ช่างเทคนิค จำนวน 5 อัตรา

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง (หรือสาขาที่เกี่ยวกับช่างเทคนิค)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : บริษัท Star 8 จำกัด

พนักงานขับรถส่งสินค้า จำนวน 2 อัตรา

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6,ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
 • รักงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ – วันเสาร์)
 • สถานที่ทำงาน : ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา

Administration Supervisor จำนวน 2 อัตรา ด่วน!!!

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี / บริหารและการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ในงานธุรการ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้บ้าง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 • สถานที่ทำงาน : โรงงานแดรี่พลัส จ.นครสวรรค์

พนักงานขายประจำร้านกาแฟอาราบัส จำนวนหลายอัตรา

 • คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ บุคลิกดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านร้านเครื่องดื่มชา กาแฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ทำงาน : สถานีรถไฟฟ้า BTS

Key Account Executive จำนวน 2 อัตรา

 • คุณสมบัติ :
 • อายุไม่เกิน 23- 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ ,สถิติ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานวิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือ ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย MT อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • ทุกคนที่ได้รับคัดเลือก ต้องมีแผนปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่คู่ค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสารและการทำรายงานเชิงวิเคราะห์
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ และ ใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
 • สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงานใหญ่บางพลัด กทม.

Sale Marketing Operation (สามารถเดินทางต่างจังหวัด) จำนวน 20 อัตรา

 • คุณสมบัติ :
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี / โสด
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 50 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย และบริการ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สถานที่ทำงาน : ทั่วประเทศ

 

การรับสมัคร

สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.dutchmill.co.th/career.aspx