ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale) หลายอัตรา

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 35 ปี
ป.ตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป หรือ ปวส. สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด การขาย การท่องเที่ยว และการบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
หากมีประสบการณ์ Call center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดส่งเอกสารการสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน โดยให้ส่งไปที่ ทีมบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว เลขที่ 230 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100