กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานประมง จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
นายช่างชลประทาน จำนวน 86 อัตรา
นายช่างโยธา จำนวน 20 อัตรา
นายช่างสำรวจ จำนวน29 อัตรา
นายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
นายช่างเครื่องกล จำนวน 18 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า จำนวน 9 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

วิศวกรชลประทาน จำนวน 33 อัตรา

รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมชลประทาน | กรมชลประทาน