ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครพนักงานวุฒิป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

โครงการรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น(สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี)

 

คุณสมบัติทั่วไป

– ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– ปริญญาตรี ทุกสาขา
– ขับรถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในพื้นที่
– มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธนาคาร หรือสามารถใช้สื่อ Social Media ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการ ประสานงานที่ดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

 

ขอบเขตงานในความรับผิดชอบ

– ออกพื้นที่พบลูกค้า SMEs กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ
– เสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารขอสินเชื่อของลูกค้า
– วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
– ดำเนินการและอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

 

การรับสมัคร

สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-26 กันยายน 2561 ที่เว็บไซต์ https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php?apply_id=83