การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา

บริษัท การบินไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา มีดังนี้

ฝ่ายครัวการบิน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU) ด่วน
ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ ด่วน
ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)
กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) ด่วน ไม่จำกัดจำนวน
พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van) ด่วน ไม่จำกัดจำนวน
พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload) ด่วน ไม่จำกัดจำนวน
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด่วน ไม่จำกัดจำนวน
พนักงานขาย บริการและเก็บเงิน CASHIER ไม่จำกัดจำนวน
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H) ด่วน
แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ ด่วน
แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ ด่วน
พนักงานผู้ช่วยปรุงประกอบอาหาร (COOK HELPER) ไม่จำกัดจำนวน
ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O)
พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)
พนักงานประจำภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต (HKTCC)
Foreman และ Admin Supervisor ประจำ CO-H/CO-T
พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID

ฝ่ายคาร์โก้

CARGO OFFICER (FQ-I)
FOREMAN / OFFICER (FA)

ฝ่ายช่าง

Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F) ไม่จำกัดจำนวน
Overhaul Shop Mechanic (LT-F) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวน
OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W)

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Walk in
Staff Attendant / Japan Airline ด่วน

ประจำออฟฟิค

Accounting Officer ประจำกองวิเคราะห์งบประมาณ (UB)
TICKETING RESERVATION (Agent 1) ด่วน
Programmer Analyst 1 (VA) ด่วน
Staff Attendant / Japan Airline ด่วน
Programmer Analyst 1 (VV) ด่วน
Accounting Officer (EG) ด่วน
Programmer Analyst 1 (VU) ด่วน
System Programmer 1 (VS) ด่วน
System Programmer 1 (VO) ด่วน
Correspondence Officer (SO) ด่วน
ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)
พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) (HZ) ด่วน
Human Resources Officer

 

รายละเอียดการสมัครอยู่ที่เว็บไซต์นี้ : บริษัท การบินไทย จำกัด