การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างพนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบ หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างพนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบหลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบ ค่าจ้างวันละ 576.92 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทางด้านการเงิน หรือบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.exat.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย