กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 71 อัตรา

กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 71 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-46 อัตรา
-วุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. นายช่างชลประทาน
-17 อัตรา
-วุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. นิติกร
–4 อัตรา
-วุฒิป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. วิศวกรเครื่องกล
–4 อัตรา
-วุฒิป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิธีการสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม – 20 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมชลประทาน