กองทัพบก รับสมัครสอบนายสิบทหารบก ปี พ.ศ.2562 จำนวน 2,680 อัตรา

กองทัพบก รับสมัครสอบนายสิบทหารบก ปี พ.ศ.2562 จำนวน 2,680 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หลักสูตรนายสิบทหารบก 1,980 นาย
-บุคคลพลเรือน 1,188 นาย
-ทหารกองประจำการ 792 นาย

2.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารราบ 700 นาย

รวมเป็น  2,680 บาท

คุณวุฒิ ม.6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า (เป็นชายโสด)

วิธีการสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 25 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองทัพบก