กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 155 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 155 อัตรา
– ระดับปริญญาตรี จำนวน 153 อัตรา
– ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก