กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 3 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการ

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนีย์บัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 18-24 กันยายน 2561 ที่เว็บไซต์ https://drr.job.thai.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมทางหลวงชนบท