กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบนายช่างเทคนิคด้านการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ 2 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนายช่างเทคนิคด้านการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวิดีทัศน์)

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

 

การรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com/

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมส่งเสริมการเกษตร