กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักการทูต วุฒิ ป.ตรี 50 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จำนวน 50 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักการทูตปฏิบัติการ

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
  • ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. – 12 ต.ค.61 ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/