กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวช./ป.ตรี 216 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวช./ป.ตรี 216 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีคงค้างและบุคลากร 171 อัตรา
เงินเดือน 15,000 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร 45 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องฝึกอบรม 4 และ 5 ชั้น 3 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมสรรพากร