(แจกฟรี) คำศัพท์ ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

(แจกฟรี) คำศัพท์ ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านป้ายจราจรภาษาอังกฤษแปลไทย
Airportแอร์’พอร์ทสนามบิน
All Vehicles Prohibitedออล-วีเคิล-โพรฮิบ’บิทห้ามรถทุกชนิดผ่าน
Barบาร์ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, ร้านเหล้า, บาร์
Bike Laneไบคฺ-เลนทางสำหรับรถจักรยาน
Bus & Taxiบัส-แอนดฺ-แทค’ซีสำหรับรถประจำทาง และแท๊กซี่
Car Rentalคาร์-เรน’เทิลรถเช่า (รถยนต์ให้เช่า)
Caution Cliff Aheadคอ’เชิน-คลีฟ-อะเฮดระวังหน้าผาข้างหน้า
Caution Deer Crossingคอ’เชิน-เดียร์-ครอสซิงระวังกวางข้ามถนน
Caution Poisonคอ’เชิน-พอย’เซินระวังสารพิษ, ระวังสารเคมี
Caution Radiation Areaคอ’เชิน-เรดิเอ’เชิน-แอ’เรียระวังสารกัมมันตรังสี
Coffee Shopคอฟฟิ-ชอพฺร้านกาแฟ
Crossroadsครอสโรดสฺสี่แยก
Danger High Voltageเดน’เจอะ-ไฮ-โวล’ทิจฺระวังไฟฟ้าแรงสูง
Dangerous Bendเดน’เจอรัส-เบนดฺระวังอันตราย ทางโค้งหักศอก
Dual Carriage Way Endดู’เอิล-แคริเอจ-เวย์-เอนดฺสิ้นสุดทางคู่
Exitเอค’ซิททางออก
Floodedฟลัดดิดพื้นที่น้ำท่วมขัง
Hump Bridgeฮัมพฺ-บริดจฺสะพานยกระดับ
Left Winding Roadเลฟทฺ-ไว’ดิง-โรดฺทางคด ด้านซ้าย
Mazeเมซฺทางคดเคี้ยว
Narrow Bridgeแน’โร-บริดจฺสะพานแคบ
Narrow Roadแน’โร-โรดทางแคบ, ถนนแคบ
No Audibleโน-ออ’ดิเบิลห้ามใช้เสียง, ห้ามบีบแตร
No Bikesโน-ไบคฺห้ามรถจักรยาน
No Double Parkingโน-ดับ’เบิล-พาร์ค’คิงห้ามจอดรถซ้อนคัน
No Entryโน-เอน’ทรีห้ามเข้า
No Over Takingโน-โอ’เวอะ-เทค’คิงห้ามแซง
No Parkingโน-พาร์คคิงห้ามจอดรถ
No Passing Zoneโน-พา’ซิง-โซนเขตห้ามผ่าน
No Pedestriansโน-พะเดส’เทรียนห้ามเดินข้าม, ห้ามเดินเท้า
No Standing and Parkingโน-สแทน’ดิง-แอนดฺ-พาร์ค’คิงห้ามยืน, ห้ามหยุด, ห้ามจอด
No Turn Leftโน-เทิร์น-เลฟทฺห้ามเลี้ยวซ้าย
No Turn Rightโน-เทิร์น-ไรทฮห้ามเลี้ยวขวา
No U – Turnโน-ยู-เทิร์นห้ามกลับรถ, ห้ามเลี้ยวรถกลับ (ห้ามวนรถกลับเป็นตัว U)
One Wayวัน-เวให้เดินรถทางเดียว (ห้ามสวนทาง)
One Way Trafficวัน-เว-แทรฟ’ฟิคเดินรถทางเดียว
Pedestrian Crossingพะเดส’เทรียน-ครอสซิงทางม้าลาย (สำหรับผู้เดินทางเท้า)
Railway Crossingเรล’เวย์-ครอสซิงข้ามทางรถไฟ
Railway Crossing Without Gateเรล’เวย์-ครอสซิง-วิธ’เอาทฺ-เกททางรถไฟข้างหน้า ไม่มีเครื่องกั้น
Reduce Speedรีดิวซฺ’-สพีดลดความเร็ว
Right Tune Splitไรทฺ-ทูน-สพลิททางแยกด้านขวาข้างหน้า
Right Winding Roadไรทฺ-ไว’ดิง-โรดฺทางคด ด้านขวา
Road Closed Aheadโรด-โคลสดฺ-อะเฮดถนนปิดด้านหน้า
Road narrows on rightโรด-แน’โร-สฺ-ออน-ไรทฺถนนทางด้านขวาแคบลง
Road Work Aheadโรด-เวิร์ค-อะเฮดด้านหน้ามีการสร้างถนน
Roundabout Aheadเรานดฺ’อะเบาทฺ-อะเฮดวงเวียนข้างหน้า
Schoolสคูลเขตโรงเรียน
Services Stationเซอวิส-ซเทเชิ่นสถานีบริการน้ำมัน, ปั๊มน้ำมัน
Shoulder Aheadโชล’เดอะ-อะเฮดมีการทำงานบนไหล่ทางด้านหน้า
Side Roadไซดฺ-โรดมีถนนตัดด้านข้าง (มีถนนแยกด้านข้าง)
Signal Aheadซิก’เนิล-อะเฮดสัญญาณไฟข้างหน้า
Slippery Roadสลิพ’เพอรี-โรดระวังถนนลื่น
Speed Limited (50km/ h)สพีด-ลิมิดทิดจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กม./ ชม.
Staggered junctionสแทก’เกอะ-จังคฺ’เชินจุดเชื่อมต่อที่ซ้อนกัน (เหลื่อมกัน)
Steep Hill Ascentสทีพ-ฮิล-อะเซนทฺ’ทางขึ้นลาดชัน
Steep Hill Descentสทีพ-ฮิล-ดิเซนทฺ’ทางลงลาดชัน
Stopสทอพฺหยุดรถ, จอดรถ
T- junctionที-จังคฺ’เชินสามแยก (แยกรูปตัว T)
Telephoneเทล’ลีโฟนโทรศัพท์
Trucks Prohibitedทรัค-สฺ-โพรฮิบิทิดห้ามรถบรรทุกเข้า
Tunnelทะแนลอุโมงค์, ทางลอด
Turn Leftเทิร์น-เลฟทฺเลี้ยวซ้าย
Turn Rightเทิร์น-ไรทฮเลี้ยวขวา
Two Way Trafficทู-เว-แทรฟ’ฟิคเดินรถสวนทางกัน
Uneven Roadอันอี’เวิน-โรดฺถนนขรุขะ
Washboard roadวอช’บอร์ด-โรดฺลูกระนาด, หลังเต่า, ตัวหนอน
Weight Limitationเวท-ลิมิเทเชิ่นจำกัดน้ำหนักบรรทุก
Width Limitationวิดธฺ-ลิมิเทเชิ่นจำกัดความกว้างของรถ